Votar

ASAMBLEA GENERAL / ADUNARE GENERALĂ

JUEVES, 21 DE MARZO

JOI, 21 MARTIE

2024

1a Convócatoria / Convocatoria 18:00

2a Convócatoria / Convocatoria 18:45

Aprobar el presupuesto año 2024 / Aprobarea bugetului anul 2024.

Aprobar cuentas 2023 / Aprobarea situațiilor financiare 2023.