Categorii de asociați

[vc_row overlay=”none” fullwidth=”no”][vc_column width=”2/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]Vor putea fi asociați ai ASEMER persoanele, fizice sau juridice, indiferent de naționalitatea acestora, care sunt interesate de relațiile comerciale dintre Spania și spațiul territorial al ASEMER.

Asociații vor putea fi individuali sau corporativi.

 1. Asociatul individual afiliat corespunde unei persoane fizice.
 2. Asociatul corporativ afiliat corespunde unei persoane juridice.

 

Pentru a putea fi asociat titular al ASEMER vor trebui îndeplinite următoarele condiții indispensabile:

 1. În cazul persoanelor fizice, să se afle în deplinătatea exercitării drepturilor civile.
 2. În cazul persoanelor juridice, să-și fi dobândit personalitatea juridică.
 3. Să nu fi fie implicați în acțiuni care, după aprecierea Adunării Generale sau Consiliului Director, afectează imaginea sau integritatea ASEMER sau nu fie în concordanță cu scopurile pentru care a fost creată.
 4. Să nu fi fost declarate în faliment, înțeles ca lichidare (în română în faliment) sau, în caz contrar, să fie reabilitate.
 5. Să accepte Statutul ASEMER.
 6. Să achite cotizația corespunzătoare.
 7. Orice persoană, fizică sau juridică, care îndeplinește condițiile indicate anterior și care dorește să devină asociat al ASEMER, va trebui să solicite aderarea, completând un formular de înscriere și achitând cotizația pentru anul în curs. Solicitarea de aderare în calitate de asociat va fi supusă aprobării Consiliului Director care va soluționa solicitarea într-un termen de maximum 30 de zile. Aderarea va fi notificată noului asociat prin poșta, fax sau poștă electronică. În situația în care un candidat nu întrunește, conform aprecierii Consiliului Director, condițiile prevăzute de acest Statut pentru a putea fi asociat al ASEMER, solicitarea va fi respinsă.

Cuantumul cotizației va fi stabilit anual în conformitate cu hotărârea Consiliului Director.

Categorii de asociați:

 • Asociatul titular este acela care îndeplinește condițiile stipulate la articolul 5.
 • Asociatul sponsor este acea persoană fizică sau juridică ce sprijină activitățile ASEMER printr-o participare financiară specială, în conformitate cu clasificarea stabilită de Consiliul Director care trebuie să fie minim egală sau mai mare cu dublul cantității stabilite pentru cotizația de asociat titular. Se înțelege că asociatul sponsor are inclusă cotizația corespunzătoare în cantitatea achitată.
 • Asociatul onorific este acea persoană fizică sau juridică ce, fiind distins prin serviciile prestate către ASEMER, i s-a conferit această distincție, prin hotărârea Consiliului Director. Asociatul onorific va fi scutit de plata cotizației și nu este necesară asocierea anterioară la ASEMER.

Consiliul Director va avea un registru al asociaților. Toate deciziile de aderare, demitere sau înlăturare a ascociaților vor fi înscrise în respectivul registru după înștiințarea respectivelor decizii.

Cotizațiile diferitelor categorii de asociați se stabilesc de către Consiliul Director și vor fi aprobate de Adunarea Generală.

Pierderea condiției de asociat

 1. Condiția de asociat se pierde prin renunțare sau înlăturare.
 2. Orice persoană care dorește să renunțe la condiția de asociat al ASEMER va adresa cererea prin orice mijloc care permite identificarea părților. Renunțarea nu conferă dreptul returnării cotizației (nici total, nici parțială). În cazul persoanelor juridice, dizolvarea societății va atrage după sine retragerea din rândul asociaților.
 3. Consiliul Director va putea propune Adunării Generale Ordinare excluderea oricărui asociat care, în mod evident, direct sau indirect, aduce prejudicii renumelui ASEMER.
 4. În același timp, Consiliul Director va putea propune excluderea oricărui asociat restant. Se înțelege prin asociat restant acel asociat care are o datorie economică fața de ASEMER, a cărei perioada de plată a expirat de peste 6 luni și a fost solicitată prin email de 3 ori. Consiliul Director poate suspenda, până la obținerea hotărârii Adunării Generale, asociații care au încălcat grav Statutul și, în principal, pe aceia care un au realizat plata cotizației.
 5. Niciun angajat al ASEMER nu va putea fi asociat al acesteia și, dacă vreun asociat ar începe să presteze servicii remunerate în cadrul ASEMER, își va pierde în mod automat calitatea de asociat.
 6. Pierderea condiției de asociat, din orice motiv, nu va atrage după sine dreptul returnării cotizației “prorrata temporis”.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share