Deveniți asociat

[vc_row overlay=”none” fullwidth=”no”][vc_column width=”2/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]

Cum puteți deveni asociat

ESTE FOARTE UȘOR SĂ DEVENIȚI ASOCIAT ASEMER:

Deschideți  și completați-l.

După completarea acestuia, vi se va deschide un document în format .pdf, pe care vă rugăm să îl printați și să îl trimiteți semnat la adresa de corespondență a ASEMER: Str. Ing. Dumitru Zosima nr. 77 Etaj 1, Biroul 5, Sector 1, București.

Consiliul Director va aproba înscrierea dvs. în calitate de asociat și v-o va comunica oficial, urmând a vă trimite contul bancar în care veți putea vira cotizația de membru.

După realizarea transferului, vă rugăm să ne transmiteți confirmarea plății la office@asemer.roSUNTEȚI DEJA MEMBRU ASEMER.[/vc_column_text][vc_column_text]

Drepturile și obligațiile asociaților

DREPTURILE asociaților:

Să asiste la Adunarea Generală a Asociaților, să-și exercite dreptul la vot și să desemneze membrii Consiliului Director;

Să participe în Consiliul Director și în diferitele și viitoarele organe de conducere, comisii si grupuri de lucru care se vor stabili;

Să beneficieze de toate serviciile și avantajele pe care le aduce ASEMER; să asiste la acțiunile organizate de aceasta, și să exercite toate funcțiile acordate de acest Statut, de hotărârile Adunării Generale a Asociaților și de Consiliul Director, precum și cele acordate prin lege;

Să examineze, în forma care se va stabili, registrele ASEMER; să supravegheze gestiunea organelor sale de conducere; să propună în scris orice sugestie sau cerere și să formuleze orice plângere, reclamație sau observație;

Să fie înregistrați în registrul Asociaților  ASEMER care îi certifică ca atare pentru a-și exercita drepturile care derivă din apartenența la ASEMER. Utilizarea identificării menționate va fi personală și netransmisibilă, iar pentru predarea și utilizarea acesteia asociatul va trebui să fie la zi cu achitarea cotizațiilor corespunzătoare;

Să-și exprime liber opiniile cu privire la subiectele care reflectă interesele lor respectând valoarea și prestigiul ASEMER, a membrilor asociați și a reprezentanților acesteia;

Să formuleze propuneri și cereri către organele de conducere din ASEMER;

Oricare altele care se stabilesc în mod legal sau sunt determinate prin statut sau reglementări;

Exercitarea drepturilor enumerate anterior vor fi suspendate automat, în cazul în care asociații nu se mențin la zi cu plățile tuturor cotizațiilor pentru Asociație. Asociații nu vor răspunde personal de acțiunile sau omiterile Asociației. Asociația va răspunde cu propriul său patrimoniu în fața eventualelor daune provocate terților prin acțiunile sau omiterile lor.

OBLIGAȚIILE asociaților:

Să se supună normelor prezentului Statut și regulamentelor care vor fi aprobate; să respecte acordurile legitime și hotărârile adoptate de organele Asociației și, în general, să respecte directivele și normele Asociației, în materia care constituie obiectul acesteia atât timp cât nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.

Să accepte și să îndeplinească cu interes funcțiile de conducere sau să facă parte din comisiile specifice pentru care au fost aleși sau desemnați, cu excepția unui motiv legitim serios invocat de aceștia.

Să contribuie la susținerea Asociației prin aporturi, în numerar sau în natură, conform legislației în vigoare din România.

Să aibă un comportament corect față de ceilalți asociați, respectând opiniile și punctele lor de vedere, și să-și desfășoare activitatea în cadrul normelor generale de onestitate, etică și profesionalism.

Să mențină actualizate datele de localizare și identificare a acestora, cum ar fi domiciliul, telefonul, numărul de fax, adresa de e-mail, etc., precum și să pună la dispoziție informațiile pe care le poate solicita la modul general Asociația. 

Să arate spirit de solidaritate privind acordurile luate de majoritate, respectând libera manifestare a punctelor de vedere, și să nu împiedice direct sau indirect activitățile Asociației.

Fără a aduce atingere prevederilor din prezentul Statut, Asociații Onorifici vor respecta aceleași obligații care se stabilesc pentru restul asociaților, cu excepția celor privind plata cotizațiilor corespunzătoare și a altor aporturi pecuniare.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Cotizații

Cu scopul adaptării la situația economică dificilă actuală și din dorința de a face ASEMER o asociație accesibilă tuturor, actualul Consiliu Director a încercat să stabilească un sistem de cotizații care să nu implice cheltuieli importante pentru asociați.

Consiliul Director va încerca să finanțeze Asociația prin intermediul altor surse de venituri, în ideea că aceste cotizații ale asociaților să fie mai mult simbolice, nu principala sursă de resurse pentru Asociație.

Cotizațiile stabilite în prezent vor fi structurate în funcție de categoria de asociat – persoană fizică sau o entitate cu personalitate juridică (societate, PFA, …).

Pentru persoanele fizice s-a stabilit o cotizație unică și fixă. Pentru entitățile cu personalitate juridică s-au stabilit niște cotizații progresive direct proporționale cu cifra de afaceri a persoanei juridice din anul precedent care variază între un minim de 500 și un maxim de 2500 RON/an.

Astfel, cotizațiile stabilite sunt următoarele:

Persoană

Cifra de afaceri din anul precedent celui pentru care se plătește cotizația (în Euro)*

Cotizația Anuală (Lei)

Fizică 500
Juridică/PFA Mai mică sau egală cu 100.000 500
Între 100.001 și 500.000 1.000
Între 500.001 și 1.000.000 1.500
Între 1.000.001 și 5.000.000 2.000
Peste 5.000.001 2.500

*Dacă cifra de afaceri a asociatului nu reflectă realitatea economică a asociatului, cotizația se va stabili în funcție de alte criterii.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share