Drepturile și obligațiile asociaților

[vc_row overlay=”none” fullwidth=”no”][vc_column width=”2/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]

DREPTURILE asociaților:

Asociații vor trebui să contribuie, în măsura în care este posibil, la îndeplinirea funcțiilor

Asociații titulari și sponsori au dreptul de a participa și vota în Adunarările Generale. Asociații onorifici nu au drept de vot și nu vor putea fi aleși ca membri ai Consiliului Director.

Asociații au dreptul de a fi sprijiniți de ASEMER în ceea ce privește aspectele relaționate cu obiectul social. Vor avea dreptul să primească publicații, circulare, pliante sau reviste, imprimate sau electronice, care pot fi editate de ASEMER și să folosească, cu carácter preferențial, oferta de servicii a acesteia.

Să asiste la Adunarea Generală a Asociaților, să-și exercite dreptul la vot și să desemneze membrii Consiliului Director;

Să participe în Consiliul Director și în diferitele și viitoarele organe de conducere, comisii si grupuri de lucru care se vor stabili;

Să beneficieze de toate serviciile și avantajele pe care le aduce ASEMER; să asiste la acțiunile organizate de aceasta, și să exercite toate funcțiile acordate de acest Statut, de hotărârile Adunării Generale a Asociaților și de Consiliul Director, precum și cele acordate prin lege;

Să examineze, în forma care se va stabili, registrele ASEMER; să supravegheze gestiunea organelor sale de conducere; să propună în scris orice sugestie sau cerere și să formuleze orice plângere, reclamație sau observație;

Să fie înregistrați în registrul Asociaților  ASEMER care îi certifică ca atare pentru a-și exercita drepturile care derivă din apartenența la ASEMER. Utilizarea identificării menționate va fi personală și netransmisibilă, iar pentru predarea și utilizarea acesteia asociatul va trebui să fie la zi cu achitarea cotizațiilor corespunzătoare;

Să-și exprime liber opiniile cu privire la subiectele care reflectă interesele lor respectând valoarea și prestigiul ASEMER, a membrilor asociați și a reprezentanților acesteia;

Să formuleze propuneri și cereri către organele de conducere din ASEMER;

Oricare altele care se stabilesc în mod legal sau sunt determinate prin statut sau reglementări;

Exercitarea drepturilor enumerate anterior vor fi suspendate automat, în cazul în care asociații nu se mențin la zi cu plățile tuturor cotizațiilor pentru Asociație. Asociații nu vor răspunde personal de acțiunile sau omiterile Asociației. Asociația va răspunde cu propriul său patrimoniu în fața eventualelor daune provocate terților prin acțiunile sau omiterile lor.

OBLIGAȚIILE asociaților:

Să se supună normelor prezentului Statut și regulamentelor care vor fi aprobate; să respecte acordurile legitime și hotărârile adoptate de organele Asociației și, în general, să respecte directivele și normele Asociației, în materia care constituie obiectul acesteia atât timp cât nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.

Să accepte și să îndeplinească cu interes funcțiile de conducere sau să facă parte din comisiile specifice pentru care au fost aleși sau desemnați, cu excepția unui motiv legitim serios invocat de aceștia.

Să contribuie la susținerea Asociației prin aporturi, în numerar sau în natură, conform legislației în vigoare din România.

Să aibă un comportament corect față de ceilalți asociați, respectând opiniile și punctele lor de vedere, și să-și desfășoare activitatea în cadrul normelor generale de onestitate, etică și profesionalism.

Să mențină actualizate datele de localizare și identificare a acestora, cum ar fi domiciliul, telefonul, numărul de fax, adresa de e-mail, etc., precum și să pună la dispoziție informațiile pe care le poate solicita la modul general Asociația. 

Să arate spirit de solidaritate privind acordurile luate de majoritate, respectând libera manifestare a punctelor de vedere, și să nu împiedice direct sau indirect activitățile Asociației.

Fără a aduce atingere prevederilor din prezentul Statut, Asociații Onorifici vor respecta aceleași obligații care se stabilesc pentru restul asociaților, cu excepția celor privind plata cotizațiilor corespunzătoare și a altor aporturi pecuniare.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share