Președintele

[vc_row overlay=”none” fullwidth=”no”][vc_column width=”2/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]Consiliul Director al ASEMER va fi compus din:

Un Președinte

Membri – maximum 9 și minimum 6. Printre aceștia se vor desemna următoarele funcții:

 • Un Prim Vicepreședinte;
 • Un Vicepreședinte Secund;
 • Un Trezorier.

 

Președintele Consiliului Director, care este și Președintele ASEMER, va fi ales de Adunarea Generală, și va fi reprezentantul legal al Asociației.

Președintelui Consiliului Director al ASEMER îi revin următoarele atribuții și competențe:

 • Prezidează Adunarea Generală și Consiliul Director.
 • Convoacă întrunirile Adunării Generale și pe cele ale Consiliului Director.
 • Conduce discuțiile și stabilește ordinea în cadrul întrunirilor.
 • Urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Director.
 • Reprezintă Asociația în orice tip de acțiuni și contracte, și în fața autorităților, persoanelor publice sau private de orice natură.
 • Autorizează plățile și operează împreună cu Trezorierul în contul bancar al Asociației.
 • Adoptă toate măsurile cu caracter urgent pe care le consideră necesare în vederea conducerii optime a Asociației, expunându-le în fața Consiliului Director la prima întrunire care va avea loc pentru informarea cu privire la acestea și ratificarea lor;
 • Realizează toate acțiunile care îi revin potrivit funcției și care îi sunt încredințate de către organele Asociației.
 • Își deleagă temporar atribuțiile către Prim Vicepreședinte, sau, în lipsa acestuia, către Vicepreședintele Secund, iar în lipsa acestuia, către unul din Membrii Consiliului Director.
 • Angajează și demite personalul, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director și propune stabilirea sau contractarea de servicii sau consultanță tehnică.
 • Exercită atribuții de management și control imediat a oricărui serviciu tehnic sau administrativ care se va stabili.

Vicepreședintele Consiliului Director

 • Prim Vicepreședintele ASEMER va avea ca misiune principală colaborarea cu și asistarea Președintelui, pe langă înlocuirea acestuia în caz de absența sau boală, având aceleași atribuții.
 • Vicepreședintele Secund va trebui să colaboreze și să-l asiste pe Președinte și pe Prim Vicepreședinte în desfașurarea atribuțiilor acestora, asumandu-și diversele acțiuni care îi vor fi încredințate direct de aceștia, sau de organele ASEMER.

Trezorierul Consiliului Director

 • Trezorierul deține custodia și controlul asupra contului bancar și asupra celorlalte fonduri ale ASEMER; fiind responsabil de asemenea de contabilitate, precum și de elaborarea bugetului anual de venituri și cheltuieli, și de orice alt buget de natură extraordinară.
 • În plus față de cele semnalate anterior, Trezorierul va avea în custodie și va fi responsabil pentru Registrul de Venituri si Cheltuieli și Registrul Inventar, ambele întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

Membrii Consiliului Director

Membrii vor participa și vor vota, în mod obligatoriu, cu excepția existenței unui motiv intemeiat, la sesiunile Consiliului Director.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share