Consiliul Director

[vc_row overlay=”none” fullwidth=”no”][vc_column width=”2/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_single_image image=”1622″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” css_animation=”appear” img_size=”full”][vc_column_text]Adunarea Generală va alege dintre membrii săi un Consiliu Director, care va avea ca atribuție conducerea și administrarea Asociației și punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

Consiliul Director al ASEMER va fi compus din:

Un Președinte;

Membri – maximum 9 și minimum 6. Printre aceștia se vor desemna următoarele funcții:

 • Un Prim Vicepreședinte;
 • Un Vicepreședinte Secund;
 • Un Trezorier.

[/vc_column_text][vc_toggle title=”Componența Consiliului Director Provizoriu și date ale membrilor acestuia” style=”default” size=”md” open=”true” el_id=”1446982674886-c119b844-4cb9″]

 Funcția în Consiliul Director Prenume și Nume

Societatea

 

Președinte Carlos Sanz Mulas CIALT Asesores SRL
Vicepreședinte 1
Jorge de Haro
Omicron Amepro SA Sucursala Bucuresti SRL
Vicepreședinte 2 Francisco Calleja Sigma Inversiones S.R.L.
Membru José Manuel del Pino Agrogest Invest SRL
Membru Cristina Bujoreanu Hercesa Imobiliara SRL[/vc_toggle][vc_toggle title=”Alegerea Consiliului Director” style=”default” size=”md” open=”false” el_id=”1446982756010-9cf1e592-ad6a”]

 1. Condiția de membru în Consiliul Director nu poate fi delegată.
 2. Alegerea acestuia se realizează prin vot secret, prin majoritatea voturilor Adunării Generale.
 3. Funcția de membru al Consiliului nu este remunerată.
 4. Dacă în intervalul dintre două Adunări Generale va aparea, din orice cauză, un post vacant în Consiliu, aceasta va avea dreptul să desemneze unul sau mai mulți membri noi. Adunării Generale îi corespunde, la următoarea întrunire, aprobarea definitivă a membrilor astfel numiți sau înlocuirea acestora cu alții.
 5. Alegerea unor noi membri în Consiliului Director va trebui în mod obligatoriu trecută ca punct pe Ordinea de Zi a Adunării.
 6. Mandatul lor electoral, care poate fi revocat în forma prevăzută în prezentul statut, va avea o durata de patru ani, putând fi realeși pentru o nouă perioadă egală.
 7. Sunt alegători și eligibili toți membrii ASEMER cu drepturi depline care sunt la zi cu plata cotizațiilor corespunzătoare către ASEMER.
 8. Exercitarea dreptului la vot va putea fi delegată doar în scris unui alt membru, pentru a vota în cadrul ședințelor Consiliului Director.

Pot opta să candideze la alegerile generale pentru a face parte din Consiliul Director toți reprezentanții Societăților sau PFA-urilor, membri ai Asociatiei Asemer, care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții:

 • Să aibă cotizația de membru achitată la zi
 • Să îndeplinească condițiile legale și fiscale stabilite de autoritățile române

Excepții:

Pot fi numiți membri extraordinari ai Consiliului Director și pot participa la ședințele Consiliului convocate, fără drept de vot până la apariția unui post vacant în Consiliu, următorii:

 • Responsablii Grupurilor Sectoriale
 • Responsablii sucursalelor ASEMER din afara Bucureștiului.
 • Experți în domenii specifice care pot sprijini activitatea membrilor Consiliului, în special, experți contabili sau financiari pentru aspecte legate de Trezorerie.

Procedură

Structura Consiliului se va obține prin alegeri secrete și în funcție de fiecare membru prin reunirea listelor și a membrilor independenți diferiți de lista aleasă, după cum urmează:

 • Lista: Prin crearea unor liste în care sunt incluse 5 persoane (în cazul unui Consiliu format din 9 membri).
  • Această listă va putea fi propusă de orice membru al Asociației atât timp cât membrii care o compun îndeplinesc condițiile pentru a fi membri și nu sunt incluși pe o altă listă propusă.
 • Lista se va prezenta cu 14 zile înainte de data alegerilor și va trebui să cuprindă și acordul cu semnătura tuturor candidaților care o compun.

 

 • Candidații Independienți: Se pot propune candidați independenți și pot fi aleși membri ai Consiliului în baza voturilor individuale obținute în cadrul alegerilor.
  • Se pot propune candidați independenți toți membri, indiferent dacă au fost incluși pe vreuna din listele anterioare.
  • Propunerea individuală se va realiza personal, fiind comunicată fie prin email fie prin alt mijloc de comunicare scrisă.
 • În cadrul alegerilor, fiecare dintre membrii Asociației cu drept de vot va alege una dintre listele propuse și va putea alege până la 4 membrii independenți.
  • În situația în care lista aleasă, adică cea mai votată, include unul dintre candidații independenți, acesta va fi eliminat din votul candidaților independenți.

 

 • În cazul în care nu se va prezenta nicio listă, Consiliul Director se va constitui din candidați independenți, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Structura Consiliului Director

Consiliul Director, constituit în urma alegerilor, va hotărî la prima întrunire cine va ocupa următoarele funcții:

 • Președinte
 • Prim Vicepreședinte
 • Vicepreședinte Secund
 • Trezorier

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Locuri vacante în Consiliul Director” style=”default” size=”md” open=”false”]

 1. În cazul în care în cadrul unui mandat electoral rămâne un loc vacant în Consiliul Director, acestuia îi va reveni rolul în cadrul unei Ședințe de a numi un înlocuitor prin majoritate de voturi cu condiția ca acesta să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate, iar numirea temporară va trebui supusă ratificării în cadrul primei Adunări Generale care va avea loc.
 2. Cei aleși pentru a ocupa locurile vacante sau noile posturi vor avea această funcție doar pe durata rămasă din perioada mandatului.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Convocarea Consiliului Director” style=”default” size=”md” open=”false” el_id=”1446983072392-e4a3a544-d9bd”]

 1. Consiliul Director care va funcționa ca organ de conducere, se va întruni în ședința ordinară cel puțin o dată la trei luni, și în ședința extraordinară de fiecare dată când Președintele consideră necesar sau la solicitarea unei treimi din componenții acesteia.
 2. Președintele Consiliului Director va convoca membrii cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de data fixată pentru întâlnire; acesta va transmite ordinea de zi, și data, ora și locul în care va avea loc întâlnirea.
 3. Consiliul Director se consideră valid constituit când sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. 
 4. Hotărârile Consiliului Director vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puțin jumătate plus unu din membrii prezenți sau reprezentați, fiind decisiv votul Președintelui, în caz de egalitate. Deliberările și hotărârile luate în cadrul Adunărilor se vor consemna în Procesul Verbal, care va trebui semnat de Președinte și de Secretar, și înregistrat în Registrul de Procese Verbale corespunzător.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Atribuțiile Consiliului Director” style=”default” size=”md” open=”false”]

Consiliul Director are următoarele atribuții și competențe:

 1. Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
 2. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate din exercițiul anterior, punerea în aplicare a bugetului de venituri și cheltuieli, balanța contabilă, bugetul de venituri și cheltuieli din exercițiul următor și programul Asociației;
 3. Semnează orice act juridic în numele și în favoarea Asociației;
 4. Aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;
 5. Stabilește strategia generală și programul Asociației;
 6. Pune în aplicare bugetul de venituri și cheltuieli;
 7. Decide și efectuează formalitățile necesare cu privire la mutarea sediului social al Asociației;
 8. Toate atribuțiile care nu sunt încredințate în mod expres altor organe de conducere sau cele delegate expres de Adunare, și fără a aduce atingere competenței superioare a Adunării în toate ordinele.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Încetarea și revocarea din funcție a Consiliului Director ” style=”default” size=”md” open=”false” el_id=”1446983130108-f0377569-daa4″]

Calitatea de membru al Consiliului Director va înceta din următoarele motive:

 1. Prin expirarea mandatului acordat acestora.
 2. Prin alegerea sau desemnarea pentru alte funcții a căror exercitare este incompatibilă cu cea deținută în Consiliul Director, conform criteriului celui din urmă.
 3. Prin pierderea oricăreia dintre condițiile de eligibilitate stabilite în mod regulamentar.
 4. În baza sancțiunilor impuse ca urmare a abaterilor disciplinare comise.
 5. Prin demisie expresă sau incapacitate materială sau fizică.
 6. Prin hotărârea Adunării Generale adoptate cu majoritate absolută a celor prezenți la ședința Adunării.
 7. La cererea proprie.
 8. Nu va putea fi membru al Consiliului Director, și dacă va fi, va pierde această calitate, orice membru al acestuia care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă ASEMER va avea ca obiect sprijinirea respectivei instituții.
 9. Revocarea oricărui membru al Consiliului Director va trebui comunicată Adunării Generale a Asociaților la următoarea întrunire a acesteia.

[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=”1/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share